Elfogadó

Hotel Füred**** Spa & Conference
Cím: 8230 Balatonfüred Széchenyi út 20.
Telefon: +36 87 688 300
Email: foglalas@hotelfured.hu

Üzemeltető: Hotel Füred Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred Széchenyi u. 20.
Cégjegyzékszám: 19-09-521528
Adószám: 28829607-2-19

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása:

Különböző címletű ajándékutalványok sikeres tranzakció utáni azonnali letölthetősége pdf formátumban a vásárlás során megadott email címre küldött emailből. Az utalványokat a hotel ill. a honlap bocsájtja ki automatikusan, fizetés után. Ezeket szállásra, illetve egyéb vendéglátási szolgáltatásokra használhatják fel az utalvány tulajdonosai.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával

Az ajándékutalványokat egyelőre kizárólag HUF devizanemben vásárolhatják meg Vendégeink.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Az ajándékutalvány igénybevételére vonatkozó korlátozások:
Az ajándékutalvány felhasználható a vásárlástól számított 1 évig.

A megrendelés menete és feltételei

Megrendelés esetén írja be az ár mezőbe azt az összeget, mely értékben ajándékutalványt szeretne vásárolni, majd a megajándékozott nevét. Amennyiben több ajándékutalványt szeretne rendelni, az Új hozzáadása gomb segítségével továbbiak megadására van lehetőség.
A személyes és a számlázási adatok megadását követően válassza ki a fizetés módját (bankkártyával online), majd az ellenőrzést követően kattintson a Küldés gombra.

Bankkártyával történő fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat ajándékutalványt honlapunkon online. A kiválasztott ajándékutalvány mennyiség megrendelése után Önt a K&H Bank honlapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása

A sikeres tranzakció után az utalvány automatikusan emailben csatolva kiküldjük a tranzakció során megadott ügyfél email címére.

Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek, az ajándékutalvány pedig érvényét veszti.

Szállítási feltételek

Az ajándékutalványt a sikeres tranzakció után a rendszer automatikusan kiküldi emailben, pdf formátumban.

Adatvédelemre és adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ

Az Ön személyes adatainak védelme a Hotel Füred Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • KBOSS.hu Kft.
  2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
  cégjegyzékszám: 13-09-101824
  Az adatfeldolgozás célja: számlázási szolgáltatás nyújtása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 • K&H Bank Zrt.
  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  cégjegyzékszám: 01-10-041043
  Az adatfeldolgozás célja: fizetési tranzakció lebonyolítása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-91023/2015

Adatvédelmi nyilatkozat

Információ, reklamáció, panaszkezelés

Vevő a Honlap működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg Elfogadót:
a) levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 20.
b) email: foglalas@hotelfured.hu

Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy Elfogadó részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Elfogadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát Elfogadó érdemi válaszához mellékelve küldi meg Vevő részére.

Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Ha Vevő Elfogadóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. A megyei szervezetek listája itt érhető el.

A www.bekeltet.hu linkre kattintva Vevő elektronikusan jelentheti be panaszát a Budapesti Békéltető Testület számára.

Ha Vevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatban, szintén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, mint online vitarendezési kapcsolattartó pont:
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86
Telefon: +36 1 488 21 31

Amennyiben a Hotel Füred Kft. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: jarasinfo.gov.hu

Online vitarendezés - ha Jelentkező panasszal kíván élni az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 2001. évi CVIII. törvény, valamint az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Fontos fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vegy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

Balatonfüred, 2021. március 1.