Elállási / Felmondási nyilatkozat

Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól.

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Hotel Füred Kft. - 8230 Balatonfüred, Széchenyi út 20.
E-mail:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 
A fogyasztó(k) neve:
 
A fogyasztó(k) címe:
 
 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt